Hoe kan maximumsnelheid naar 130 km?

Op 28 november 2010 lieten VVD en PVV weten dat zij de maximumsnelheid op een aantal snelwegen al in januari 2011 willen verhogen naar 130 km per uur. “Dat is makkelijk te doen, want je haalt gewoon het huidige bordje weg en je zet er een bord met 130 kilometer neer”, zegt Tweede-Kamerlid Richard de Mos (PVV) op 28 november tegenover het ANP (www.nu.nl). Maar er is meer nodig, tenzij de bordjes gedoogbordjes worden. 

De verhoging van de maximumsnelheid vergt een aanpassing van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Procedure

De maximumsnelheid kan worden verhoogd via een algemene maatregel van bestuur. Zo’n maatregel wordt besproken in de ministerraad, waarna de Raad van State een advies geeft en de minister een “nader rapport” opstelt. Daarna wordt de maatregel ondertekend door de betrokken minister(s) en de koningin en bekendgemaakt in het Staatsblad.

Voor de algemene maatregel van bestuur ter verhoging van de maximumsnelheid geldt ook nog een zogenaamde “voorhangprocedure”. De voordracht van deze maatregel moet wachten, namelijk 4 weken nadat het ontwerp aan de kamers der Staten-Generaal is voorgelegd (artikel 2b Wegenverkeerswet).

De Aanwijzingen voor de regelgeving zeggen dat daarbij rekening moet worden gehouden met het reces van het parlement. De overlegging moet gebeuren op een zodanig tijdstip “dat ten minste drie vierde deel van de in die aanwijzingen bedoelde termijn buiten een reces van de kamers valt” (aanwijzing 43a, eerste lid). Dan moet ook “een na het reces liggende datum genoemd vóór welke de kamers hun zienswijze kenbaar kunnen maken” (aanwijzing 43a, derde lid). De minister zal “uitdrukkelijk en gemotiveerd” moeten vermelden waarom een verlening van zo’n termijn niet mogelijk zou zijn.

Regeerakkoord

Het kabinet-Rutte heeft nog niet vastgesteld waar de maximumsnelheid op de snelweg wordt verhoogd. De maximumsnelheid wordt 130 kilometer per uur, zegt het regeerakkoord. Het akkoord stelt ook: “Ook op andere wegen wordt de maximumsnelheid herbeoordeeld. Indien nodig voor de luchtkwaliteit, geluidsbelasting of verkeersveiligheid geldt een lagere maximumsnelheid.”

Het kabinet wil dus bekijken of andere snelheden worden aangepast en waar de 130 kilometer niet kan worden toegepast. Daar komen dus andere borden te staan.

Proeve van een regeling

Het kabinet zou alvast de wettelijke maximumsnelheid kunnen aanpassen, om dan later te beslissen waar de borden worden vervangen (of overgeschilderd). Hoe kan de regeling ter verhoging van de maximumsnelheid luiden? Een proeve:

Besluit van …… (datum), houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van …… (datum en nummer);

Gelet op de artikelen 2 en 13 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van …… (datum en nummer));

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van …… (datum en nummer);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 20, onder a, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt “120 km” vervangen door: 130 km.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van ….

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

s-Gravenhage, (datum)

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

 

Uitgegeven de zestiende (maand jaar)

 

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

 

* Een eerdere versie van dit concept-besluit verscheen op 6 november 2010 op www.kennisvannu.nl.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s